कृषिमन्त्री अर्यालका योजना : फागुनभित्र किसान सूचीकरण, सबै प्रदेशमा मल भण्डारण