कालिगण्डकी गाउँपालिकामा मन्त्री Padma Aryal द्वारा एकै दिन २ शिल्यान्यास २ स्कुल उद्घाटन